Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Manhattan Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Tài sản phổ biến nhất trong Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Đặt phòng khách sạn vào phút chót trong Prague, Czech Republic
Manhattan Hostel
4.4   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Hostel is located in the heart of Prague Downtown, just a 1 minutes walk from Wenceslas Square and 3 minutes walk from famous Old Town Square as well as other places of sightseeing.