Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Maniti Camp Lodge

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Iquitos
Tài sản tốt nhất trong Iquitos
Tài sản rẻ nhất trong Iquitos

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Tìm kiếm khách sạn, nhà trọ giá rẻ, B & Bs và nhiều hơn nữa
Maniti Camp Lodge
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

The Maniti Eco-Lodge in Iquitos, Peru was carefully designed to offer comfort to travelers yet preserve the environment and surrounding rainforest ambience. All of our cozy private bungalows are constructed entirely of secondary growth rainforest material