Verfügbarkeit suchen und jetzt buchen

Mini House

Finde die besten Plätze zum Übernachten

Die beliebtesten Immobilien in Sa Pa
Beste Eigenschaften in Sa Pa
Günstigste Eigenschaften in Sa Pa

Die beliebtesten Immobilien in Viet Nam
Beste Eigenschaften in Viet Nam
Günstigste Eigenschaften in Viet Nam

Mini House

Hotel

ini House nằm cách nhà Thờ Đá và chợ Tình 400m .(Wifi free) ban một số phòng nhìn ra núi đồi những danh lam thắng cảnh ở SaPa đến