Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Misti House Posada

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Arequipa
Tài sản tốt nhất trong Arequipa
Tài sản rẻ nhất trong Arequipa

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Những ngày nghỉ được đánh giá cao nhất trong Arequipa, Peru
Misti House Posada
4.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

Misti House lodge situated in the center of arequipa, offers you a friendly, familiar atmosphere, securiry, comfort and cleanliness