Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Moai Viajero Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Khách sạn tại Santiago
Moai Viajero Hostel
4.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

YOUR HOME IN CHILE. Moai Viajero Hostel offers great accommodation for all travelers. Good prices