Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Narwastu Guest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Jakarta
Tài sản tốt nhất trong Jakarta
Tài sản rẻ nhất trong Jakarta

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Các giao dịch du lịch kỳ nghỉ tuyệt vời
Narwastu Guest House
4.8   

4 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Narwastu Guest House Jakarta, Indonesia. A boutique guest house with 9 guest rooms and large garden situated in a quiet residential area south of Jakarta