Artful Lodger

Artful Lodger

Clinton, New York - 7 East Park Row
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Artful Lodger - a bed & breakfast in Clinton, New York.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

7 East Park Row
Clinton
New York    13323

Vĩ độ: 43.04892, Kinh độ: -75.37741