Rosemont Inn

Rosemont Inn

Utica, New York - 1423 Genesee Street
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Rosemont Inn - a bed & breakfast in Utica, New York.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

1423 Genesee Street
Utica
New York    13501

Vĩ độ: 43.09392, Kinh độ: -75.24558