Saratoga Arms

Saratoga Arms

Saratoga Springs, New York - 497 Broadway
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Saratoga Arms - a bed & breakfast in Saratoga Springs, New York.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

497 Broadway
Saratoga Springs
New York    12866

Vĩ độ: 43.0841, Kinh độ: -73.78495