Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

New Palace Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Tài sản phổ biến nhất trong Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Các giao dịch du lịch kỳ nghỉ tuyệt vời
New Palace Hotel
3.8   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The hotel is located in the heart of the city, midway between the Egyptian Museum and the Ramses Station.