Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Nirvana Hotel Phuket

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Khách sạn gần di tích cổ và di tích lịch sử trong Patong Beach, Thailand
Nirvana Hotel Phuket
4.2   

15 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel & Restaurant in Patong Beach. Exceeding your expectations... Your stayat Nirvana will enhanced by the facilities that are available to make your experience truly "home away from home" .