Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Nola Jazz House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong New Orleans
Tài sản tốt nhất trong New Orleans
Tài sản rẻ nhất trong New Orleans

Tài sản phổ biến nhất trong Louisiana
Tài sản tốt nhất trong Louisiana
Tài sản rẻ nhất trong Louisiana

Nữ khách sạn thân thiện và ký túc xá trong New Orleans, Louisiana
Nola Jazz House
4.3   

251 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Nola Jazz House is a Brand New Hostel just minutes from French Quarter offering a mix of private Rooms and Dorm Rooms to fit any budget