Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Nuevo Horizonte Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Lựa chọn duy nhất cho khách sạn
Nuevo Horizonte Hostel
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Welcome to Nuevo Horizonte Hostel. A mystic place where you're gonna feel like home. Wifi FREE even in bedrooms, 24 hrs reception...