Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Pay Purix Backpackers Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Lima
Tài sản tốt nhất trong Lima
Tài sản rẻ nhất trong Lima

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn ở các thị trấn lịch sử
Pay Purix Backpackers Hostel
4.0   

14 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Perfect location with the A I R P O R T. Its located at 3 Minutes from the International Airport. PICK UP: US$ 6. 00, which involves taking a taxi from outside the airport. If you would like Pay Purix to organize your transfer, we will need information fl