Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Pazo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Dubrovnik
Tài sản tốt nhất trong Dubrovnik
Tài sản rẻ nhất trong Dubrovnik

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Bảo đảm giá thấp khi bạn đặt khách sạn với Instant World Booking
Pazo

Căn hộ, chung cư

Incredibly nice one-bedroom apartment located practically within the old town district of Dubrovnik.