Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Posada San Vicente

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Lên kế hoạch chuyến đi của bạn với Instant World Booking, đọc bài đánh giá và đặt phòng một khách sạn
Posada San Vicente
4.2   

48 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Posada San Vicente is a beautiful budget hotel in Antigua Guatemala. We offer everything that you could need during your stay in Antigua. Our goal is to make your stay as comfortable as possible, whether you want to explore the city or just relax.