Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Queen Sapa Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Lao Cai
Tài sản tốt nhất trong Lao Cai
Tài sản rẻ nhất trong Lao Cai

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Kỳ nghỉ dành cho người lớn và điểm đến
Queen Sapa Hotel

Khách sạn

Queen Sapa Hotel located in the center of Sapa town, with the backdrop of Dragon Jaw Mountain and facing the nicest valley and Vietnam's highest mountain.