Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Rapa Nui Native Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Easter Island
Tài sản tốt nhất trong Easter Island
Tài sản rẻ nhất trong Easter Island

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Khám phá mọi thứ từ các khách sạn sang trọng đến các quán trọ nhỏ lẻ
Rapa Nui Native Hostel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

Easter Island, Rapa Nui Hostel, accommodation, focus in ethnic, ecological, Archaeological and Adventure Tourism