Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Red Planet Guest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Thamel
Tài sản tốt nhất trong Thamel
Tài sản rẻ nhất trong Thamel

Tài sản phổ biến nhất trong Nepal
Tài sản tốt nhất trong Nepal
Tài sản rẻ nhất trong Nepal

Red Planet Guest House
Red Planet Guest House

Nhà khách

Free airport pick up, Free internet, Quite and good location, Roof top garden and Balcony.