Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Riad Ariha

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Marrakech
Tài sản tốt nhất trong Marrakech
Tài sản rẻ nhất trong Marrakech

Tài sản phổ biến nhất trong Morocco
Tài sản tốt nhất trong Morocco
Tài sản rẻ nhất trong Morocco

Khách sạn tại Marrakech
Riad Ariha

Giường và bữa sáng

Beautifully restored riad in Marrakech medina (old city) combining the modernity of minimalism with the beauty of Moroccan craftsmanship.