Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Riad Blue Berber

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Marrakech
Tài sản tốt nhất trong Marrakech
Tài sản rẻ nhất trong Marrakech

Tài sản phổ biến nhất trong Morocco
Tài sản tốt nhất trong Morocco
Tài sản rẻ nhất trong Morocco

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Marrakech
Riad Blue Berber

Giường và bữa sáng

15 beds accommodating (double, single, triple, dorm for male or female and family rooms) all Private.