Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

River One Residence

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Melaka
Tài sản tốt nhất trong Melaka
Tài sản rẻ nhất trong Melaka

Tài sản phổ biến nhất trong Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Lựa chọn duy nhất cho khách sạn trong Melaka, Malaysia
River One Residence
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

melaka malaysia