Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Rosemary Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Tài sản phổ biến nhất trong Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Khách sạn và nhà nghỉ trong Prague
Rosemary Hostel

Nhà trọ

Rosemary Hostel is situated in the city center of Prague, 5 minutes walk from Wenceslav Square and Old Town Square. Open whole year.