Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Saigon Balo Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Thanh pho Ho Chi Minh
Saigon Balo Hostel
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hotel accommodation in Saigon - Vietnam hostels - backpackers hostels - Hotel in Saigon