Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Samana Wasi

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Puno
Tài sản tốt nhất trong Puno
Tài sản rẻ nhất trong Puno

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Puno
Samana Wasi
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

San Antonio Hostel is Your Hostel in Puno , is the best option for you to stay in a safe, clean and comfortable place in the magical and historical city of the lake: Puno