Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Samay Wasi Youth Hostels

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Samay Wasi Youth Hostels

3.8   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Samay Wasi Cusco is located in the touristic neighborhood San Blas, close to main square "Plaza de Armas". Our rates include FREE PICK-UP.