Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

SanLiTun Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Đặt phòng khách sạn cho các sự kiện đặc biệt
SanLiTun Hostel
3.4   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The hostel near sanlitun bar street, and sanlitun embassy area;offers high quality hotel standard rooms.