Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Santa Cruz Trek Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Huaraz
Tài sản tốt nhất trong Huaraz
Tài sản rẻ nhất trong Huaraz

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Mở không khí bnb và khách sạn
Santa Cruz Trek Hostel
3.4   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

Specialists for backpackers, for solo travellers to join a group for trekkings. Comfortable dorms for ladies and gentlemen.