Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sapphire Homestay

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở New Delhi
Sapphire Homestay

Giường và bữa sáng

We are the most luxurious, comfortable and cheapest hostel providers for travelers in South Delhi