Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Slow Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Joao Pessoa
Tài sản tốt nhất trong Joao Pessoa
Tài sản rẻ nhất trong Joao Pessoa

Tài sản phổ biến nhất trong Brazil
Tài sản tốt nhất trong Brazil
Tài sản rẻ nhất trong Brazil

Ở trong một khách sạn và gặp gỡ thế giới thực, không phải là một cuốn sách nhỏ du lịch
Slow Hostel

Nhà trọ

João Pessoa best budget and hostel athmosphere - Paraíba - most friendly and complete hostel to stay over.