Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

TD Place Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ban Bang Muang
Tài sản tốt nhất trong Ban Bang Muang
Tài sản rẻ nhất trong Ban Bang Muang

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Ban Bang Muang
TD Place Hotel
4.0   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Revelation of the perfect residence where disparity of the turbulence city compatibly meets an ambience of serenity. Elegantly designed to provide luxurious, convenient, and well-furnished to cater for your relaxation needs.