Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

The Atlas House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong New Orleans
Tài sản tốt nhất trong New Orleans
Tài sản rẻ nhất trong New Orleans

Tài sản phổ biến nhất trong Louisiana
Tài sản tốt nhất trong Louisiana
Tài sản rẻ nhất trong Louisiana

Trang web đặt phòng du lịch rất khuyến khích trong New Orleans, Louisiana
The Atlas House
4.4   

188 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our location cannot be beat in New Orleans. Located directly on the famous Magazine street, we are only 3 blocks to the St. Charles Street car, 3 Blocks to downtown and convention center and only 7 blocks to the Amtrack and Greyhound stations.