Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

The Pub Chiang Mai

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Chiang Mai
Tài sản tốt nhất trong Chiang Mai
Tài sản rẻ nhất trong Chiang Mai

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Khách sạn và nhà nghỉ trong Chiang Mai
The Pub Chiang Mai
3.5   

5 Tổng số đánh giá

Cabin

New bungalows in garden location with full amenities. Close to town and and local sights.