Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Time Out City Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Vienna
Tài sản tốt nhất trong Vienna
Tài sản rẻ nhất trong Vienna

Nhất Austria
Tài sản tốt nhất trong Austria
Tài sản rẻ nhất trong Austria

Khách sạn ở những nơi an toàn trong Vienna, Austria
Time Out City Hotel

Khách sạn

Cozy-friendly family run hotel in the city centre of Vienna, near the main Shopping Street Mariahilferstraße, Naschmarkt & Museumsquartier. Close to all famous historic places in Vienna and the main trainstation.