Haxton Manor BnB

Haxton Manor BnB

Salt Lake City, Utah - 943 East South Temple
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Haxton Manor BnB - a bed & breakfast in Salt Lake City, Utah.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

943 East South Temple
Salt Lake City
Salt Lake County
Utah  US  84102

Vĩ độ: 40.76972, Kinh độ: -111.86373