Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

YYK 1Borneo Condominium

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Kota Kinabalu
Tài sản tốt nhất trong Kota Kinabalu
Tài sản rẻ nhất trong Kota Kinabalu

Tài sản phổ biến nhất trong Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Kota Kinabalu
YYK 1Borneo Condominium

Căn hộ

Stylish furnished 3-Room Condominium at 1Borneo Tower B, the largest shopping mall in East Malaysia, Kota Kinabalu