Sorong
318.6 km (198 mi) từ vị trí tìm kiếm
Fam Island

Homestay

Located on a sand cay amid crystal clear seas, Miosba is the perfect tropical island hideaway from which to explore the attractions of Penemu and the Fam Islands

Miosba Homestay 12 ảnh

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$35.00 người mỗi đêm
Twin Standard (với 2 giường)
Bữa ăn đầy đủ    Phòng tắm riêng