Abakhuamtsa
Iashvili St. 23

Nhà trọ

Come and become a friend

Nest Hostel Tbilisi - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Abakhuamtsa 13 ảnh

  Chủ 14-Tháng ba-2021  -  Thứ 15-Tháng ba-2021 (1 đêm)

GEL 25.00 giường mỗi đêm
Mixe Dorm (với 10 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
GEL 25.00 giường mỗi đêm
Mixed Dorm (với 10 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
GEL 70.00 phòng mỗi đêm
Double Room (với 2 giường)
Tắm chung