Sorong
609.9 km (379 mi) từ vị trí tìm kiếm
Fam Island

Homestay

Located on a sand cay amid crystal clear seas, Miosba is the perfect tropical island hideaway from which to explore the attractions of Penemu and the Fam Islands

Miosba Homestay - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Sorong 12 ảnh

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$35.00 người mỗi đêm
Twin Standard (với 2 giường)
Bữa ăn đầy đủ    Phòng tắm riêng