Almaty
Turksib District, St. Mailin 238

nhà trọ

Accommodation in hotel rooms (cottage) in the hotel complex "Altyn Kol." Fishing, Finnish and Turkish saunas, outdoor pool, two restaurants! Treat yourself to new experiences and pleasant th rest on the lake!

Hotel - Restaurant Complex Altyn Kol 23 ảnh

  Thứ 24-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 25-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

KZT 14,000.00 phòng mỗi đêm
Double ( Standard Room With A Double Bed (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
KZT 16,000.00 phòng mỗi đêm
Twin Double ( Standard Room With Two Sin (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
KZT 20,000.00 phòng mỗi đêm
Vip Cottage (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Almaty
174.1 km (108.2 mi) từ vị trí tìm kiếm
Aynabulak 4/172 G

3.5   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

The hotel offers 25 standard rooms, 7 double rooms, 6 junior suites and 1 spacious family room.

Saraichik 16 ảnh

  Thứ 24-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 25-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$77.00 người mỗi đêm
Одноместный Стандарт (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Đang tìm kiếm 2 tính chất