Ban Nakaikhia Gnai
46.6 km (29 mi) từ vị trí tìm kiếm
Oudomsouk Village, Nakai District,

Phương sách

Resort Hotel with 20 rooms in a big area with outdoor and covered dining space, all with modern facilities

Nakai Resort 11 ảnh

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$10.00 phòng mỗi đêm
One Double Bed With Share Bathroom (với 1 giường)
Tắm chung   
$13.00 phòng mỗi đêm
One Double Bed With Private Bathroom (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
$18.00 phòng mỗi đêm
One Double Bed And One Single Bed (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
$18.00 phòng mỗi đêm
Twin Bed With Private Bathroom (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$19.00 phòng mỗi đêm
Large Room Two Double Bed (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$19.00 phòng mỗi đêm
Superior One Double Bed (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
$19.00 phòng mỗi đêm
Triple Bed With Balcony (với 3 giường)
Phòng tắm riêng   
$21.00 phòng mỗi đêm
Family Suit With 2Double Bed (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$22.00 phòng mỗi đêm
Vip Couple Suit With One Double Bed (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
$5.00 người mỗi đêm
Dormitory(4 Person) (với 4 giường)
Phòng tắm riêng