Cisarua
37.7 km (23.5 mi) từ vị trí tìm kiếm
Cisarua - Bogor

Giường và bữa sáng

best value B&B accommodation for backpackers and budget travelers

Rumahdesa Bed and Breakfast - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Cisarua 5 ảnh

  Thứ 23-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 24-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

IDR 5,000,000.00 phòng mỗi đêm
House Rental (với 4 giường)
IDR 5,000,000.00 phòng mỗi đêm
Vacation Rental (với 4 giường)

Bandung
10.4 km (6.5 mi) từ vị trí tìm kiếm
Ir H Juanda 294B

Nhà trọ

A Backpacker or Budget Traveler Home

Garden Hostel - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Bandung 10 ảnh

  Thứ 23-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 24-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

IDR 145,000.00 giường mỗi đêm
1 Bed In Female Dorm (với 16 giường)
Bao gồm ăn sáng    Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

stay one bed in female dormitory, shared shower room, private locker, private bed light, individual power socket

IDR 145,000.00 giường mỗi đêm
1 Bed In Male Dorm (với 22 giường)
Bao gồm ăn sáng    Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

stay one bed in male dormitory, shared shower room, private locker, private bed light, individual power socket

Đang tìm kiếm 2 tính chất