Funadhoo
216.6 km (134.6 mi) từ vị trí tìm kiếm
Lot 10516, Carnationmagu, Hulhumale

Giường và bữa sáng

Budget hotel in Maldives

Alaya Inn - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Funadhoo 10 ảnh

  Thứ 23-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 24-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Không có sẵn cho những ngày này