Kyoto
Kamigyo-Jofukoji Ebisu - Cho - 664

3.7   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Coming to Japan soon? Stay at Kyoto Globetrotters Hostel !!

Kyoto Globetrotters Hostel 9 ảnh

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 2,390.00 giường mỗi đêm
Mixed Dorm (với 9 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
JPY 6,850.00 phòng mỗi đêm
Private For 2 People (với 2 giường)
Tắm chung   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
JPY 9,580.00 phòng mỗi đêm
Privare For 3 People (với 3 giường)
Tắm chung   
JPY 12,000.00 phòng mỗi đêm
Private For 4 People (với 4 giường)
Tắm chung   
JPY 15,850.00 phòng mỗi đêm
Private For 5 People (với 5 giường)
Tắm chung   
JPY 19,700.00 phòng mỗi đêm
Private For 6 People
Tắm chung   

Kyoto
Minami-Ku Higashikujo Nishifudanotsuji-Cho 23-12

Thuê kỳ nghỉ

QUIET & COZY BOUTIQUE TOWNHOUSE - FREE POCKET WIFI

Blue Tengu Boutique Townhouse 18 ảnh

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 18,000.00 thuê mỗi đêm
Townhouse (với 4 giường)
Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 3 ngày

Kyoto
8.2 km (5.1 mi) từ vị trí tìm kiếm
Yamashina-Ku Oyakegotannbadake-Cho 8 Kitarinkan

Nhà trọ

47RONIN is a guesthouse style accommodation combined with a coworking space where entrepreneurs & freelancers can stay, cowork, exchange ideas with our communities at our many events & parties, meet the right people & organisation for business

47Ronin 14 ảnh

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 3,000.00 giường mỗi đêm
Room A (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Osaka
44.8 km (27.8 mi) từ vị trí tìm kiếm
2-6-8 Shimanouchi

2.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Functional living settings, dormitories and apartments aparthotel style with all the most

Central Osaka Hostel 5 ảnh

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 2,850.00 giường mỗi đêm
Blue (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
JPY 2,850.00 giường mỗi đêm
Pink (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
JPY 2,850.00 giường mỗi đêm
Red (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
JPY 2,850.00 giường mỗi đêm
Yellow (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày

Đang tìm kiếm 4 tính chất