Lancaster
151 North Queen Street

Khách sạn

Vibrant and hip, Lancaster City boasts a flourishing arts community, fine and casual dining and unique shopping. The Hotel Brunswick is located at the very heart of this renaissance community!

Hotel Brunswick - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Lancaster 4 ảnh

  Thứ 26-Tháng Chín-2020  -  Chủ 27-Tháng Chín-2020 (1 đêm)

$59.00 phòng mỗi đêm
Smoking-Double Queen (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$99.00 phòng mỗi đêm
Non Smoking Double Queen (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$99.00 phòng mỗi đêm
Non Smoking King (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
$109.00 phòng mỗi đêm
Non Smoking Double Queen Breakfast Pkg. (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$109.00 phòng mỗi đêm
Non Smoking King Breakfast Pkg. (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng