Medhufushi
52.9 km (32.9 mi) từ vị trí tìm kiếm
Hulhumale Island

Khách sạn

Stay in hulhumale island of Maldives, Best and most affordable way to experience Maldives.

Hulhumale Inn 12 ảnh

  Thứ 26-Tháng Sáu-2021  -  Chủ 27-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$145.00 phòng mỗi đêm
Standard Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Standard Double Room Minimum size of room is 120. 00 square feet. Bed Size is 90 - 130 cm (35-51 inches) wide. Room Facilities Air Conditioning Bathroom / Toilet Fan Mini Bar

Medhufushi
127.5 km (79.2 mi) từ vị trí tìm kiếm
Moony Night

Khách sạn

The Plumeria Hotels provide maxium conformt to guests alongisde authentic Maldivian Hospitality.

Plumeria Maldives 24 ảnh

  Thứ 26-Tháng Sáu-2021  -  Chủ 27-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$132.00 phòng mỗi đêm
Delux (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$156.00 phòng mỗi đêm
Super Delux (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Đang tìm kiếm 2 tính chất