Nalaguraidhu
78.9 km (49 mi) từ vị trí tìm kiếm
Heenaamaage

Nhà khách

Mathiveri means greatness. There is no greatness where there is no simplicity, so come explore, indulge, experience and enjoy the greatness of the simple island of Mathiveri. Mathiveri is a place for everything with population of 830 people, and everyth

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$45.00 phòng mỗi đêm
Standard Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng