Narita
11.5 km (7.2 mi) từ vị trí tìm kiếm
Shibayama Takada 326-6

4.4   

50 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Narita airport hostel provides minimum necessaries and minimum charges. But the hostel is quite enough to stay. Surrounded by nature, cozy & friendly & quiet? & clean.

Narita Airport Hostel 1 ảnh

  Thứ 24-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 25-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 2,200.00 giường mỗi đêm
Mixed Shared Room (với 5 giường)
Tắm chung    Đồ vải lanh không bao gồm