Narita
786 km (488.4 mi) từ vị trí tìm kiếm
Shibayama Takada 326-6

4.4   

50 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Narita airport hostel provides minimum necessaries and minimum charges. But the hostel is quite enough to stay. Surrounded by nature, cozy & friendly & quiet? & clean.

Narita Airport Hostel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Narita 1 ảnh

  Thứ 05-Tháng Sáu-2020  -  Thứ 06-Tháng Sáu-2020 (1 đêm)

JPY 2,100.00 giường mỗi đêm
Shared Room (với 5 giường)
Tắm chung    Đồ vải lanh không bao gồm   

Tokyo
787 km (489 mi) từ vị trí tìm kiếm
Higashinippori3-9-12, Arakawa-Ku

Nhà khách

We are aiming to provide high price performance accommodation in central Tokyo.

  Thứ 05-Tháng Sáu-2020  -  Thứ 06-Tháng Sáu-2020 (1 đêm)

JPY 2,500.00 giường mỗi đêm
202 (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Okubo
790.9 km (491.4 mi) từ vị trí tìm kiếm
1-7-26

Nhà trọ

Located in the center of Shinjuku, Tokyo

  Thứ 05-Tháng Sáu-2020  -  Thứ 06-Tháng Sáu-2020 (1 đêm)

JPY 5,000.00 giường mỗi đêm
Dormitory (với 4 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Đang tìm kiếm 3 tính chất