Tokyo
Higashinippori3-9-12, Arakawa-Ku

Nhà khách

We are aiming to provide high price performance accommodation in central Tokyo.

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 2,500.00 giường mỗi đêm
202 (với 6 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Okubo
1-7-26

Nhà trọ

Located in the center of Shinjuku, Tokyo

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

JPY 5,000.00 giường mỗi đêm
Dormitory (với 4 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Đang tìm kiếm 2 tính chất